זכויות בהריון ולידה

קיים איסור לפטר אישה בהריון אם זו עובדת אצל אותו מעסיק שישה חודשים, אלא לאחר אישור של הממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת.  גם במקרים בהם אינה עובדת שישה חודשים קיים איסור לפטר אישה על רקע הריונה מכיוון שמדובר בפיטורי אפליה.

קיים איסור לפגוע בהיקף משרתה ובתנאיה הסוציאליות של אישה בהריון.

כל אישה הרה העובדת במשרה מלאה זכאית להיעדר מעבודתה 40 שעות עקב בדיקות, זאת בתנאי שתביא אישור רפואי.

אישה אשר רופא קבע כי מצבה הרפואי מחייב אותה להיעדר עקב שמירת הריון, רשאית להיעדר ללא פגיעה בזכויותיה תלויות הוותק. עם זאת לא תהיה זכאית לתשלום שכר עבודה בתקופה זו. אם ההיעדרות תעלה על 30 יום, ייתכן ותהיה זכאית לקצבה של הביטוח הלאומי.

אם חלילה עברה האישה ההרה הפלה לפני שבוע 26, תהיה זכאית להיעדרות בת 7 ימים בכפוף לאישור רפואי. עם זאת, רופא רשאי להעריך תקופה זו ל-6 שבועות אם קיים צורך, תקופה אשר בה לא ניתן לפטר או לפגוע בהיקף משרה. אם מתרחשת לידת ולד מת לאחר 26 שבועות, זכאית האישה לחופשת לידה מלאה.

החל מחודש חמישי חל איסור להעסיק נשים הרות בעבודת לילה או בשעות נוספות או ביום המנוחה השבועי, אם התנגדה לכך האישה בכתב.

אורך חופשת הלידה הינו 26 שבועות, אשר מתוכן 14 הינן בתשלום דמי לידה מהביטוח הלאומי. במידה ונולד יותר מולד אחד ניתן להאריך את חופשת הלידה בשבועיים נוספים עבור כל ילד נוסף. הארכה תיתכן גם במידה וחלתה האם ונזקקה לאשפוז של יותר משבועיים או שחלה הוולד ונזקק לאשפוז בן 12 שבועות ויותר

עובדת רשאית לצאת לחופשת לידה עד 6 שבועות לפני תאריך הלידה המשוער.

עובדת אשר מעוניינת לשוב לעבודה לאחר 14 שבועות תוכל לעשות כן, בהודעה למעסיק מראש.

אסור לפטר עובדת בחופשת לידה או 60 יום לאחר החזרה מחופשת הלידה, אלא בהיתר הממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת.

עובדת שעבדה 24 חודשים ויותר אצל אותו מעסיק תוכל לצאת לחופשה ללא תשלום של עד רבע מכמות הזמן בו היא עובדת ולא יותר משנה.

עובדת אשר טרם מלאו לילדה 9 חודשים, יכולה להתפטר ולקבל פיצויים!!!! העובדת עדיין מחויבת במתן הודעה מוקדמת כחוק.

גבר יכול לחלוק עם אשתו את חופשת הלידה החל משישה שבועות לאחר הלידה, בתנאי ששבה לעבודתה לאחר 6 שבועות.

גם הורים מאמצים זכאים לחופשת לידה.

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע ונקיטת פעולה על פיו הינה באחריות המשתמש/ השואל בלבד!