פיצויי פיטורים

עובד שפוטר לאחר שעבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שנה ויותר זכאי לפיצויי פיטורים. שיעור הפיצויים המגיע הוא משכורת חודשית אחרונה עבור כל שנת עבודה בפועל וחלק יחסי מזה עבור חלק משנה.

פיצויי הפיטורים מחושבים על בסיס השכר ברוטו ללא החזרי הוצאות וללא תוספות מותנות. לבית הדין לעבודה נטייה לפסוק פיצויי פיטורין גם לעובד שפוטר לאחר 11 חודשי עבודה אצל אותו מעסיק אם קיים בסיס סביר להניח כי הפיטורים בוצעו על רקע ניסיונו של המעסיק להימנע מתשלום פיצויי פיטורין.