הצעת חוק טיפולי פוריות

הרחבה ההגנה על עוברות טיפולי פוריות גם מילד שלישי 

 

babypictureovdimהצעת חוק חדשה הונחה לאחרונה על שולחן הכנסה, ההצעה, יוזמה של חברת הכנסת אורית סטרוק, קוראת לתיקון חוק עבודת נשים ולהרחבת ההגנה מפני פיטורים, החלה על נשים העוברות טיפולי פריון, גם לטיפולים לקראת ילד שלישי ואילך.

סעיף 9 ה (1) לחוק עבודת נשים קובע כיום כי לא יפטר מעביד עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או השני. 

חברת הכנסת סטרוק טוענת כי מדובר במגבלה שרירותית, הפוגעת במאמצן של נשים המתקשות להביא ילדים לעולם.

ההצעה תעלה בקרוב לדיון בועדת השרים לחקיקה.