חוק פיצויי פיטורים

המעסיק שלי פשט רגל האם אני זכאי לפיצוייי פיטורים? אני מעוניינת להתפטר כדי לטפל בבתי בת החצי שנה האם אקבל פיצויים? נישאתי ובת זוגתי גרה באילת האם אני יכול להתפטר ולקבל פיצויים? קיבלתי הודעה כי בשנה הבאה אאלץ לפרוש מפאת הגעתי לגיל פרישה, האם פרישה מזכה פיצויי פיטורין?  חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג – 1963 מגדיר באילו מקרים קמה הזכאות לפיצויי פיטורין,משהו שיעור הזכאות ומהם התנאים לכך.

חוק פיצויי פיטורים הינו אחד ממספר חוקי עבודה קוגנטיים (שאינם ניתנים לויתור) העוסק בזכותו של עובד לפיצויי פיטורים ומונה את המצבים בהם העובד זכאי לכך, מהם התנאים המקדימים ומהו שיעור הפיצוי המגיע לעובד.

פוטרתי האם אקבל פיצויי פיטורים?

חוק פיצויי פיטורים קובע כי עובד שעבד אצל מעביד אחד או באותו מקום עבודה 12 חודשים לפחות זכאי לקבל מהמעביד שפיטרו פיצויי פיטורים. עם זאת, בית הדין לעבודה נוטה לאשר פיצויים גם לעובד גם כאשר המעסיק פיטר אותו בסמוך להשלמת שנת עבודה, מתוך כוונה לחמוק מתשלום פיצויי פיטורים.

האם קיבלת את פיצויי הפיטורים המגיעים? אם לא מלא את פרטיך ונציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם.

זכאות לפיצויי פיטורים גם למי שלא פוטר

ישנם מספר מקרים בהם גם אדם שלא פוטר אלא נאלץ לסיים את עבודתו מסיבה שאיננה פיטורין זכאי לפיצויי פיטורין, להלן רשימה של אותם מקרים.

האם אחד המקרים ברשימה מתאר את מצבך? אם כן מלא את פרטיך ונציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם.

 

זכויות בהחלפת מעסיקים / הפסד מכרז

ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והניקיון קובע כי עובדי החברות החתומות עליו זכאים לפיצויי פיטורים אם מעסיקתם הפסידה במכרז ואלו המשיכו במקום עבודתם אולם הוחלפו המעסיקים. הלכה למעשה הרחיב בית הדין את זכות זו לכלל הענף. פיצויי הפיטורים יינתנו על ידי החברה בה עבד העובד אלא אם המעסיק החדש לקח על עצמו את חובות המעסיק הקודם. גם במצב שבו הועבר העובד מתפקידו בשל הפסד במכרז והועבר למקום עבודה חלופי, קבע בית הדין כי ניתן לראות זאת כהרעה מוחשית בתנאים ולהתפטר בדין מפוטר המזכה בפיצויי פיטורים.

האם קיבלת את פיצויי הפיטורים המגיעים? אם לא מלא את פרטיך ונציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם.

 

כמה מגיע לי? חישוב פיצויי הפיטורים

ככלל, שיעור פיצויי פיטורים הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה. השכר שישמש בסיס לפיצויים הוא השכר האחרון של העובד. אם חל שינוי זמני בשכר האחרון של העובד, יחושבו הפיצויים לפי שכר העובד כאילו לא חל שינוי כאמור. כמן כן, אם חלה הפחתה בשכרו של העובד, יראו כשכר אחרון לגבי התקופה שלפני ההפחתה, את שכרו של העובד לפני ההפחתה.

אם עובד משתכר על בסיס שעתי ושעות עבודתו משתנות מחודש לחודש, יש לחשב את שכרו לצורך פיצויי פיטורים לפי שכרו הממוצע ב- 12 החודשים שקדמו לפיטורים.

אם עובד עבר מעבודה חלקית לעבודה מלאה או מעבודה מלאה לעבודה חלקית, יחושב שכרו האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו.

האם קיבלת את פיצויי הפיטורים המגיעים? אם לא מלא את פרטיך ונציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם.

לנוסח המלא של חוק פיצויי פיטורים באתר התמ"ת לחץ כאן