ו.ב. עבד במשך 9 שנים בחברת שמירה

ו.ב. עבד כשומר 9 שנים וזכה ב- 52,000 ₪. ו.ב. עבד במשך 9 שנים בחברת שמירה במרכז הארץ ובמשך כל שנות עבודתו נמנע המעסיק מלשלם זכויות עובדים אשר כללו ימי חופשה, ימי הבראה, הפרשי שכר והפרש פיצוי פיטורין. בעקבות פציעה בתאונת עבודה נאלץ ו. ב. לעזוב את עבודתו. וזכה בתביעה אל מול המעסיק בסכום של 52,000 ₪ וכן הוצאות משפט.