נ.ג. עבדה באחד מבתי המלון בצפון הארץ

נ.ג. עבדה במלונאות בצפון הארץ במשך 8 חודשים, תבעה וקיבלה 15,000 ש"ח בפשרה. 

משך עבודתה היה 8 חודשים בשכר של 6,000 שקלים בחודש . בתום תקופה זו עזבה נ.ג. את עבודתה ונתברר כי המעסיק לא שילם את מלוא זכויות העובדים. בבחינת ההסכם הקיבוצי בענף המלונאות התברר כי לא שולמו לה כל זכויותיה לפי הסכם זה. בבדיקת זכויות עובדים נתברר כי על מעסיק היה לשלם סכום של 25,000 ₪ עבוד הפרשי שכר, אי תשלום תנאים סוציאליים. שולמו לנ.ג. 15,000₪ בפשרה.